Zmiana regulaminu – ważna informacja!

Ze względu na zmianę mechanizmu licytacyjnego w naszym serwisie, zmienione zostały odpowiednie zapisy w regulaminie, w Rozdziale 5. ust. 5.3. Wedle nowego brzmienia kwoty deklarowane podczas licytacji będą wiążące i nie można ich w trakcie trwania licytacji obniżyć!
Wszystkie inne zapisy regulaminu, poza tymi dotyczącymi licytowanych kwot, zostały niezmienione. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem 24 marca br. i jest wiążący dla wszystkich Użytkowników, a jego aktualne brzmienie dostępne jest tutaj.

wróć do aktualności
do góry

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wykonanie Strony internetowe Poznań.