Zmiana zapisów Regulaminu

Informujemy, że w życie weszły nowe zapisy Regulaminu serwisu internetowego PoznajGwiazde.pl. Zmiany są istotne dla przyszłych licytujących.

Pierwsza z nich dotyczy art. 6.4. Regulaminu i skrócenia okresu na wpłatę przez Zwycięzcę licytacji zadeklarowanej kwoty z 7 do 2 dni kalendarzowych.

Druga zmiana dotyczy art. 6.5. Regulaminu, która dotyczy sytuacji, w której Zwycięzca licytacji nie wpłacił wylicytowanej kwoty. Wówczas przestaje on mieć status Zwycięzcy licytacji na rzecz Licytanta, który zalicytował kolejną pod względem wysokości kwotę w danej Licytacji, o czym Licytant ten jest informowany mailowo i/lub telefonicznie przez Organizatora. Wówczas automatycznie staje się on Zwycięzcą licytacji i tym samym jest zobligowany do wpłaty najwyższej, zaproponowanej przez siebie w Licytacji kwoty pieniężnej w terminie 3 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania informacji od Organizatora.

Zmiany te mają na celu wyeliminowanie z licytacji osób nierzetelnych i bezproblemowe zapewnienie ciągłości organizacji spotkania z Gwiazdą lub eventu, którego dana licytacja dotyczyła.

wróć do aktualności
do góry

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wykonanie Strony internetowe Poznań.